CZ EN

3D TISKÁRNY

           Současná nabídka 3D tiskáren je rozmanitá ve spektru hobby, poloprofesionální a profesionální zařízení. Jak si vybrat? Může to být jednoduché ale také si finální volba může vyžádat kontrolní a testovací výtisky.  Zvažte, jaké parametry jsou pro nás důležité a jaké méně či vůbec. Na následujících řádcích je uveden základní a velmi orientační přehled.
 
Parametry:
-          Co budete tisknout nejčastěji - přibližný charakter modelů, velikost, jejich použití dále apod. (velikost stavební komory, materiál výtisku, technologie tisku)
-          Přesnost detailu (schopnost rozlišení, výška vrstvy, technologie tisku)
-          Jakou pevnost mají modely splňovat (materiál výtisku a schopnost tiskárny jej spolehlivě vytisknout)
-          Složitost modelů / potřeba podpor (schopnost současného tisku modelu a snadno odplavitelných podpor)
-          Rychlost a počet výtisků v požadovaném čase (technologie tisku)
-          Snadnost obsluhy a použití (úkony nutné pro předtiskovou přípravu)

                     

TECHNOLOGIE 3D TISKU

                       

FDM (nebo PJP neboli tavení plastového vlákna)

Určené pro: Domácí (neprofesionální) tisk

Materiály: Plasty ABS, PLA, Nylon...

Výhody: Nízké náklady, poměrně vysoká pevnost

Nevýhody: podpěry, přesnost okolo 0,5mm

Jedna z nejpoužívanějších technologií 3D tisku. Díky nízkým nákladům na tisk je možné 3D tiskárny s touto technologií použít třeba ve školách, v domácnostech atd... 

FDM.png

                   

SLA (stereolitografie)

Určené pro: Profesionální tisk (zlatníci, šperkaři...)

Materiály: fotocitlivá pryskyřice

Výhody: velmi vysoká přesnost, vysoké rozlišení tisku, vysoké rozlišení

Nevýhody: 

Nejstarší technologie 3D tisku svou přesností stále předčí všechny ostatní. Kvalita povrchu, stavební rozměry, spolehlivost, široká škála materiálů. To a mnoho dalšího dělá ze stereolitografie jednu z nejpoužívanější technologií dodnes. Tiskárny s touto technologií mohou mít rozlišením ekvivalentní ke 4000 DPI s více konzistentními mechanickými vlastnostmi ve všech třech osách než u jiných tiskových technologií. 

SLA.jpg

                            

SLS (selective laser sintering)

Určené pro: profesionální 3D tisk

Materiály: nylon (+ různé příměsi)

Výhody: Vysoká pevnost a přesnost dílů, vhodné do praxe, dobré materiály

Nevýhody: Cena tisku

Mocná síla laseru! Tato technologie je využívána díky velmi pevným materiálům pro tvorbu funkčních prototypů. Materiál ve formě prachu (nylon s různými příměsemi) je spékán pomocí výkonných laserů. Výsledný díl je potom velmi odolný vůči mnoha druhům namáhání. 

SelectiveLaserSintering.png

                            

ColorJet printing

Určené pro: profesionální 3D tisk

Materiály: sádra

Výhody: možnost "full colorového" tisku (až 6 miliónů barev), vysoká přesnost, full podpěry

Nevýhody: drahý tisk, potřeba profesionální tiskárna

ColorJet Printing je technologie 3D tisku, která vám umožní tisknout fotorealistické modely. Používá přitom paletu až 6 milionů barev. Je proto vhodná pro takové odvětví, kde je barevné vyjádření důležité jako například design nebo architektura. Tiskový software rozřeže virtuální 3D model na jednotlivé 0,1 mm tenké vrstvy a poté je jednu po druhé odesílá do tiskárny. Ta vždy rozprostře po tiskové podložce stejně tenkou vrstvu stavebního materiálu a tiskovou hlavou vykreslí celý jeden řez jako běžná inkoustová tiskárna. Poté se nanese další vrstva materiálu a celý proces se opakuje, dokud není hotový celý model. Po dokončení je potřeba očistit model od nevytvrzeného materiálu a ponořit ho do speciálního infiltrantu, čímž získá finální tvrdost a jasnou barvu. 

 

CJP.png

                            

X

Přihlášení